logo
RST ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.
Sản Phẩm chính: touch panel HMI, ac servo drive, ac làm mát trục cooling fan, Chuyển Mạch Cung Cấp Điện, PLC

mainCategories

ETI
Schneider thương mại điện tử nền tảng
SMC
KUKA Robot
2,10 US$ - 2,50 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
60,00 US$ - 80,00 US$/Cái
1.0 Cái(Min. Order)
210,00 US$ - 230,00 US$/Cái
1.0 Cái(Min. Order)
100,00 US$ - 150,00 US$/Cái
1.0 Cái(Min. Order)
18.800,00 US$ - 18.805,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
18.800,00 US$ - 18.805,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
18.800,00 US$ - 18.805,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
18.800,00 US$ - 18.805,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.